Regulamin

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tekstach, obrazach i cenach, a także w korektach specyfikacji technicznych, takich jak zmiany cen, które są poza naszą kontrolą.

Ograniczenia wiekowe

Nie zawieramy umów z osobami niepełnoletnimi (poniżej 18 lat) bez zgody ich opiekuna prawnego.

Ceny

Na całej stronie internetowej wyraźnie wskazujemy ceny bez VAT i z VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmian podatku VAT wraz z wahaniami cen i walut, które są poza naszą kontrolą. Zamówienia poniżej 100 Euro nie mogą być składane. Na prośbę oferujemy duże ilości produktów.

Reklamacje i gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność za uszkodzone produkty, jeśli kupujący złoży reklamację w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli reklamacja zostanie uznana (przez nas), pokryjemy koszty zwrotu i wymienimy towar lub wymienimy go na podobny produkt. Jako konsument macie Państwo do zwrotu produktu, jeśli właściwości odbiegają od opisu, z wyjątkiem produktów z barwnikiem, nadrukiem lub haftem.

Obowiązek dostawy

Sprzedawca wyśle przedmiot w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Istnieje jednak możliwość uzgodnienia innego rozsądnego terminu dostawy. Jeśli sprzedawca nie dostarczy produktów na czas i nie jest to spowodowane przez Państwa, macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli anulujecie Państwo umowę, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej kwoty. Stanie się to nie później niż 30 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę powiadomienia o anulowaniu.

Produkty barwione, drukowane i haftowane

Produkty barwione, drukowane lub haftowane nie podlegają zwrotowi, chyba że produkt ma oczywiste uszkodzenia. Jeżeli umowa dotyczy produktu osobistego, w skład którego wchodzą produkty barwione, nadruki lub hafty, istnieje możliwość zwrotu produktu z widocznymi uszkodzeniami, mimo że jest on wykonany na zamówienie.

Polityka prywatności - RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) UE przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, numer PESEL oraz dane kontaktowe. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszelkich działań z nimi podejmowanych, w tym między innymi; gromadzenie, rejestracja i przechowywanie. W celu świadczenia naszych usług Państwa dane osobowe są udostępniane naszym dostawcom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wysyłki. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie będziemy w żadnym momencie w przyszłości.

W razie potrzeby możemy również gromadzić niektóre dane osobowe od partnerów zewnętrznych, takie jak adres domowy z publicznego katalogu lub zdolność kredytowa z agencji ratingowej, banku lub biura kredytowego.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Możecie Państwo również żądać poprawienia błędnych danych, zaprzestania przez Swedwear przetwarzania danych i ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeśli takie działania są odpowiednie, prosimy o kontakt. Macie Państwo również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe były przetwarzane w sposób naruszający odpowiednie przepisy o ochronie danych. Ponadto Swedwear jest zobowiązany do przekazania danych osobowych, jeśli policja lub inny organ będzie ich potrzebował, na przykład w ramach dochodzenia w sprawie przestępstwa.

Swedwear zastrzega sobie prawo do błędów w tekstach, obrazach i cenach, a także w dostosowaniu specyfikacji technicznych, takich jak zmiany cen, na które nie mamy wpływu.

To Top